Naše služby

Špecializujeme sa na všetky stavebné činnosti súvisiace so strechami, strešnými nadstavbami ,fasádami, zatepľovacími prácami a sadrokartónovými konštrukciami. Od poradenskej činnosti, cez dodávky materiálu, až po realizáciu zákaziek.
Svojím zákazníkom ponúkame nadštandardné záruky, kvalitnú prácu, krátke termíny a prípadnú spoluprácu pri zabezpečovaní
prípravy stavby –vybavenie potrebných úradných formalít.
Bezchybné zvládnutie vykonávaných činností zabezpečujeme tímom technikov zodpovedných za pridelené stavby. Vďaka dostatočnému a stabilizovanému počtu remeselníkov môžeme riešiť aj väčšie zákazky veľmi operatívne. Spoločnosť zamestnáva vyučených remeselníkov v príslušných oboroch.Veľká pozornosť je venovaná ich odbornosti a stálemu zaškolovaniu do moderných technologií.

Remeselníci,technici a technicko-hospodársky pracovníci sú pravidelne školení o nových normách, technologiách a materiáloch tak, aby služby zákazníkom boli vykonávané celkom bezchybne k ich úplnej spokojnosti. Našu kvalifikáciu k odbornému vykonávaniu prác garantuje Cech strechárov Slovenska, ktorý kladie dôraz na odbornosť a profesionalitu svojich členov. V neposlednom rade je kvalita našej práce zrejmá zo značných referencií a pôsobením na stavebnom trhu od roku 1992. Vyžadujeme od všetkých svojich dodávateľov surovín, materiálov a výrobkov prehlásenie o zhode a certifikát pre daný materiál.

Disponujeme vlastnými priestormi, vozovým parkom a technologickým zariadením potrebným k realizácií zákaziek, ktoré je na modernej úrovni a je neustále doplňované novými prvkami tak, aby umožnilo dokonalé spracovanie všetkých materiálov.

Ďalší smer vývoja firmy nehľadáme v rozširovaní pracovných činností, ale v snahe o dokonalé zvládnutie technologií a v profesionálnom raste zamestnancov. Cieľom vývoja firmy je trvalá prosperita pri zachovaní štandardu vysokej kvality. Záruka na vykonávané práce je podľa rozsahu a technológií štandardne 60 mesiacov, na použité materiály podľa výrobcov až 30 rokov.