Naše služby

Špecializujeme sa na všetky stavebné činnosti súvisiace so strechami, strešnými nadstavbami ,fasádami, zatepľovacími prácami a sadrokartónovými konštrukciami. Od poradenskej činnosti, cez dodávky materiálu, až po realizáciu zákaziek.
Svojím zákazníkom ponúkame nadštandardné záruky, kvalitnú prácu, krátke termíny a prípadnú spoluprácu pri zabezpečovaní
prípravy stavby –vybavenie potrebných úradných formalít.
Bezchybné zvládnutie vykonávaných činností zabezpečujeme tímom technikov zodpovedných za pridelené stavby. Vďaka dostatočnému a stabilizovanému počtu remeselníkov môžeme riešiť aj väčšie zákazky veľmi operatívne. Spoločnosť zamestnáva vyučených remeselníkov v príslušných oboroch.Veľká pozornosť je venovaná ich odbornosti a stálemu zaškolovaniu do moderných technologií.

Remeselníci,technici a technicko-hospodársky pracovníci sú pravidelne školení o nových normách, technologiách a materiáloch tak, aby služby zákazníkom boli vykonávané celkom bezchybne k ich úplnej spokojnosti. Našu kvalifikáciu k odbornému vykonávaniu prác garantuje Cech strechárov Slovenska, ktorý kladie dôraz na odbornosť a profesionalitu svojich členov. V neposlednom rade je kvalita našej práce zrejmá zo značných referencií a pôsobením na stavebnom trhu od roku 1992. Vyžadujeme od všetkých svojich dodávateľov surovín, materiálov a výrobkov prehlásenie o zhode a certifikát pre daný materiál.

Disponujeme vlastnými priestormi, vozovým parkom a technologickým zariadením potrebným k realizácií zákaziek, ktoré je na modernej úrovni a je neustále doplňované novými prvkami tak, aby umožnilo dokonalé spracovanie všetkých materiálov.

Ďalší smer vývoja firmy nehľadáme v rozširovaní pracovných činností, ale v snahe o dokonalé zvládnutie technologií a v profesionálnom raste zamestnancov. Cieľom vývoja firmy je trvalá prosperita pri zachovaní štandardu vysokej kvality. Záruka na vykonávané práce je podľa rozsahu a technológií štandardne 60 mesiacov, na použité materiály podľa výrobcov až 30 rokov.
 • Šikmé strechy

 • Od opráv po rekonštrukcie, nová výstavba.
  Pokrývačské práce
  Klampiarske práce
  Tesárske práce
  Montáž tepelných izolácií
  Montáž svetlíkov od drátoskla, po polykarbonát
  Montáž a rekonštrukcia komínových telies
  Nátery plechových striech a klampiarských prvkou
 

 
 • Ploché strechy

 • Od opráv po rekonštrukcie, nová výstavba
  Strešné fólie, asfaltové pásy, sanácia
  Montáž tepelných izolácií
  Izolácia balkónov a terás
  Zhotovenie izolácie záhradných jazierok

 • Tesárstvo

 • Dodávky a montáže krovov
  Výroba tesárských konštrukcií
  Výroba a montáž väzníkových konštrukcií
  Statické zabezpečenie a sanácia narušených krovov (i pre historické objekty)
  Ošetrenie a impregnácia krovov
  Palubkové podhľady striech.
  Komínové lávky
  Bežné aj atypické tesárske práce
 

 
 • Klampiarstvo

 • Dielenská výroba prvkov, náročné klampiarské práce
  Profilované pásy – drážková krytina, kazety
  Stavebné klampiarstvo - montáže
  Atypické prvky a repliky pre historické objekty – makovice, kríže, okná.....
  Opravy ríms
  Výmena a nátery klampiarskych prvkov.
 •  
 • Hromozvodárske práce

 • Opravy, nové montáže, revízne správy, uzemnenie.
  Klasické aj aktívne hromozvody - materiály FeZn, Cu, Al-Mg-Si

 • Fasády

 • Poradenská činnosť pre zákazníka (technológia náterového systému, návrhy
  farebného zloženia, tepelných odporov)
  Mytie tlakovou vodou
  Zateplovacie systémy
  Opravy a nátery fasád, štítov a svetlíkov
  Tmelenie panelových špár (rôzne druhy tmelov alebo silikónové pásky)
  Výmena a nátery klampiarskych prvkov
 •  
 • Natieračské práce

 • Plechové strechy, klapiarské prvky, hromozvody, fasády, interiér, ocelové
  a tesárske konštrukcie
 

 
 • Výškové práce

 • Nátery konštrukcií, stožiarov a mostov
  Montáže konštrukcií aj s výrobou
  Demontáže a montáže vzduchotechnických zariadení
  Komíny - revízie, opravy, nátery
  Demolačné práce vo výškach
  Remeselné činnosti v ťažko dostupných miestach

 • Dodávky a montáže

 • Strešné okná - klasické a atelierové
  Plastové a drevené okná
  Zateplenie strešných a obvodových plášťov a pôdnych priestorov
  Sadrokartónarské práce
  Oceľové konštrukcie
  Komínové lávky
  Zábrany proti holubom
  Tmelenie a sanácia špár fasád objektov
  Montáž svetlíkov
 •  
 • Technické zabezpečenie

 • Poradenský servis
  Vypracovanie projektovej dokumentácie
 •  
 

 
 • Výstavba rodinných domov na kľúč

 • Betónoavnie
  hrubá stavba - murárske práce
  ..........
 •  
 • Ostatné stavebné práce

 • Výstavba, sanácia, opravy a rekonštrukcie
  Kompletné podkrovné výstavby
  Sadrokartónové práce
  Štukatérske práce - plastiky
  Opravy a rekonštrukcie komínov, atik, štítov a svetlíkov
  Opravy ríms
  Rekonštrukcia balkónov a terás

 • Autodoprava

 • Dodávka materiálu na stavbu vlastným autom
  Nákladné auto
  Auto s hydraulickou rukou
  ......