Naše služby

Špecializujeme sa na všetky stavebné činnosti súvisiace so strechami, strešnými nadstavbami ,fasádami, zatepľovacími prácami a sadrokartónovými konštrukciami. Od poradenskej činnosti, cez dodávky materiálu, až po realizáciu zákaziek.
Svojím zákazníkom ponúkame nadštandardné záruky, kvalitnú prácu, krátke termíny a prípadnú spoluprácu pri zabezpečovaní
prípravy stavby –vybavenie potrebných úradných formalít.
Bezchybné zvládnutie vykonávaných činností zabezpečujeme tímom technikov zodpovedných za pridelené stavby. Vďaka dostatočnému a stabilizovanému počtu remeselníkov môžeme riešiť aj väčšie zákazky veľmi operatívne. Spoločnosť zamestnáva vyučených remeselníkov v príslušných oboroch.Veľká pozornosť je venovaná ich odbornosti a stálemu zaškolovaniu do moderných technologií.

Remeselníci, technici a technicko-hospodársky pracovníci sú pravidelne školení o nových normách, technologiách a materiáloch tak, aby služby zákazníkom boli vykonávané celkom bezchybne k ich úplnej spokojnosti. Našu kvalifikáciu k odbornému vykonávaniu prác garantuje Cech strechárov Slovenska, ktorý kladie dôraz na odbornosť a profesionalitu svojich členov. V neposlednom rade je kvalita našej práce zrejmá zo značných referencií a pôsobením na stavebnom trhu od roku 1992. Vyžadujeme od všetkých svojich dodávateľov surovín, materiálov a výrobkov prehlásenie o zhode a certifikát pre daný materiál.

Disponujeme vlastnými priestormi, vozovým parkom a technologickým zariadením potrebným k realizácií zákaziek, ktoré je na modernej úrovni a je neustále doplňované novými prvkami tak, aby umožnilo dokonalé spracovanie všetkých materiálov.

Ďalší smer vývoja firmy nehľadáme v rozširovaní pracovných činností, ale v snahe o dokonalé zvládnutie technologií a v profesionálnom raste zamestnancov. Cieľom vývoja firmy je trvalá prosperita pri zachovaní štandardu vysokej kvality. Záruka na vykonávané práce je podľa rozsahu a technológií štandardne 60 mesiacov, na použité materiály podľa výrobcov až 30 rokov.

Šikmé strechy

Od opráv po rekonštrukcie, nová výstavba.
Pokrývačské práce
Klampiarske práce
Tesárske práce
Montáž tepelných izolácií
Montáž svetlíkov od drátoskla, po polykarbonát
Montáž a rekonštrukcia komínových telies
Nátery plechových striech a klampiarských prvkou

Ploché strechy

Od opráv po rekonštrukcie, nová výstavba
Strešné fólie, asfaltové pásy, sanácia
Montáž tepelných izolácií
Izolácia balkónov a terás
Zhotovenie izolácie záhradných jazierok

Tesárstvo

Dodávky a montáže krovov
Výroba tesárských konštrukcií
Výroba a montáž väzníkových konštrukcií
Statické zabezpečenie a sanácia narušených krovov (i pre historické objekty)
Ošetrenie a impregnácia krovov
Palubkové podhľady striech.
Komínové lávky
Bežné aj atypické tesárske práce

Klampiarstvo

Dielenská výroba prvkov, náročné klampiarské práce
Profilované pásy – drážková krytina, kazety
Stavebné klampiarstvo - montáže
Atypické prvky a repliky pre historické objekty – makovice, kríže, okná.....
Opravy ríms
Výmena a nátery klampiarskych prvkov.

 

Hromozvodárske práce

Opravy, nové montáže, revízne správy, uzemnenie.
Klasické aj aktívne hromozvody - materiály FeZn, Cu, Al-Mg-Si

Fasády

Poradenská činnosť pre zákazníka (technológia náterového systému, návrhy
farebného zloženia, tepelných odporov)
Mytie tlakovou vodou
Zateplovacie systémy
Opravy a nátery fasád, štítov a svetlíkov
Tmelenie panelových špár (rôzne druhy tmelov alebo silikónové pásky)
Výmena a nátery klampiarskych prvkov

 

Natieračské práce

Plechové strechy, klapiarské prvky, hromozvody, fasády, interiér, ocelové
a tesárske konštrukcie

Výškové práce

Nátery konštrukcií, stožiarov a mostov
Montáže konštrukcií aj s výrobou
Demontáže a montáže vzduchotechnických zariadení
Komíny - revízie, opravy, nátery
Demolačné práce vo výškach
Remeselné činnosti v ťažko dostupných miestach

Dodávky a montáže

Strešné okná - klasické a atelierové
Plastové a drevené okná
Zateplenie strešných a obvodových plášťov a pôdnych priestorov
Sadrokartónarské práce
Oceľové konštrukcie
Komínové lávky
Zábrany proti holubom
Tmelenie a sanácia špár fasád objektov
Montáž svetlíkov

 

Technické zabezpečenie

Poradenský servis
Vypracovanie projektovej dokumentácie

 

Výstavba rodinných domov na kľúč

Betónoavnie
hrubá stavba - murárske práce
..........

 

Ostatné stavebné práce

Výstavba, sanácia, opravy a rekonštrukcie
Kompletné podkrovné výstavby
Sadrokartónové práce
Štukatérske práce - plastiky
Opravy a rekonštrukcie komínov, atik, štítov a svetlíkov
Opravy ríms
Rekonštrukcia balkónov a terás

Autodoprava

Dodávka materiálu na stavbu vlastným autom
Nákladné auto
Auto s hydraulickou rukou
......