Bytové domy, Slovenský Grob

Bytový dom Veľký Slavkov

Bytový dom Poprad Veľká

Bytový dom Poprad

Bytový dom Junior, Poprad

Bytový dom Orava, Poprad

Bytový dom Ipeľ - Poprad

Bytový dom Mierová - SVIT

Bytový dom MIVA - Svit

Bytový dom Šport - Poprad

Bytový dom Šťastie - Poprad

Bytový dom Štefániková - Poprad